guideubon

 

ชวนบริจาคหนังสือ แบบเรียนที่ใช้แล้ว เพื่อน้องที่ขาดแคลน

หนังสือ-ตำราเรียน-แบบทดสอบ-01.jpg

บรรยากาศของการเปิดภาคเรียนของน้องๆ ผ่านไปได้สักระยะหนึ่งแล้ว หลายบ้านอาจเกิดปัญหาว่า หนังสือเรียนของน้องๆ ที่ใช้เรียนเมื่อปีที่แล้ว ไม่รู้จะไปบริจาคที่ไหนดี จะเอาไปชั่งกิโลขายก็เสียดายมาก อยากส่งมอบให้กับเด็กๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการจัดหาจัดซื้อหนังสือเหล่านี้ โดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานี ไกด์อุบลมีหน่วยงานที่อาสาดูแลเรื่องนี้แล้วครับ

สุระ-ตริยางกูรศรี-01.jpg

นายสุระ ตริยางกูรศรี กรรมการ คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี กล่าวว่า โครงการสัปดาห์หนังสือฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ให้กับประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็น "นครแห่งการอ่าน" อีกด้วย

หนังสือดี-พี่ให้น้อง-อุบล-02.jpg

ในแต่ละปี ทางโครงการมีงบประมาณสนับสนุน การจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกัน ยังมีผู้ปกครองอีกจำนวนหนึ่งไม่สามารถจัดหาหนังสือ ตำราเรียน แบบทดสอบให้กับบุตรหลานของตนได้ ทางโครงการจึงคิดว่า อยากสนับสนุนให้เด็กทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ จึงเปิดโครงการรับบริจาคหนังสือ ตำราเรียน แบบทดสอบ จากพี่ๆ ที่ขึ้นชั้นเรียนไปแล้ว นำเอาหนังสือเรียนเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว มาบริจาคไว้กับโครงการ จากนั้นเมื่อทางโครงการคัดแยกเสร็จแล้ว น้องๆ หรือผู้ปกครองท่านใด ต้องการหนังสือ ตำราเรียน แบบทดสอบ เล่มใด สามารถมาหาและรับไปได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เค้าน์เตอร์ประชาสัมพันธ์-สุนีย์ทาวเวอร์-อุบล-01.jpg

ผู้สนใจบริจาคหนังสือให้กับโครงการฯ สามารถบริจาคได้ที่ เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ (งดรับสมุด ชี้ทข้อสอบ) และผู้ที่ต้องการหนังสือ สามารถเลือกและรับได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 สุนีย์ทาวเวอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณจิน 085-1012703

บริจาคหนังสือ-สุนีย์ทาวเวอร์-01.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511