guideubon

 

เชิญชาวอุบลฯ ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" วันที่ 9 ธ.ค.61 พร้อมกันทั่วประเทศ

bike-อุ่นไอรัก-อุบล-01.jpg

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เริ่มเวลา 15.00 น. พร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ 

bike-อุ่นไอรัก-อุบล-02.jpg

โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดเส้นทางปั่นจักรยาน ออกจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) ไปตามถนนแจ้งสนิท ถึงสี่แยกดงอู่ผึ้ง เลี้ยวขวาไปทางหลวงหมายเลข 231 ทางเลี่ยงเมืองผ่านห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่าอุบลราชธานี ถึงแยกคำน้ำแซบเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอวารินชำราบ ผ่านสถานีรถไฟอุบลราชธานี เข้าสู่ถนนอุปราช อำเภอเมือง ผ่านสะพานเสรีประชาธิปไตย วัดศรีอุบลรัตนาราม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี ศาลหลักเมือง พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อนุสาวรีย์เจ้าคำผง เข้าสู่ถนนชยางกูร เลี้ยวซ้ายสี่แยกโตโยต้าอุบล เข้าสู่ถนนอุปลีสาน ตรงไปถึงสำนักชลประทานที่ 7 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนชวาลานอก ตรงไปถึงสามแยกหอนาฬิกา เข้าสู่ถนนแจ้งสนิท ถึงจุดสิ้นสุด ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม่) รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร

bike-อุ่นไอรัก-อุบล-03.jpg

ผู้สนใจร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" สามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยขอให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ทางราชการออกให้ ใช้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ ณ บริเวณ ชั้น 1 ห้องโถงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ หรือสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1111

bike-อุ่นไอรัก-อุบล-05.jpg

bike-อุ่นไอรัก-อุบล-04.jpg