guideubon

 

จังหวัดอุบลฯ ปูพรม Big Cleaning Day ป้องกัน COVID-19

COVID-19-big-cleaning-day.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดออกปฏิบัติการ BIG Cleanning Day ทำความสะอาดสถานที่มีตลาดสดทุกแห่งในเขตเทศบาลนครฯ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบินอุบลฯ ห้างสรรพสินค้า สถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองฯ วันที่ 22 มี.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวอุบลฯ ส่งแรงใจให้เจ้าหน้าที่ แต่ไม่ต้องออกมาช่วยนะครับ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้ท่านสบายใจ ท่านเพียงส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ก็พอ

สถานที่ปฏิบัติการ
วันที่ 22 มีนาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 22.00 น.
- สนามทุ่งศรีเมืองและศาลหลักเมือง
- ตลาดเทศบาล 5 (หลังโรงแรมลายทอง)
- ถนนรอบโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
- ท่าอากาศยานอุบลราชธานี
- ตลาดเทศบาล 6 (ทน.อบ.)

- สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ
- ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอุบล
- ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย)
- ตลาดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
- สถานีรถไฟอุบลราชธานี
- ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 25 มีนาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 17.30 น.
- วัดมหาวนาราม
- วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
- วัดพระธาตุหนองบัว
- วัดมณีวนาราม
- วัดทุ่งศรีเมือง

- วัดศรีอุบลรัตนาราม
- วัดหลวง
- วัดไชยมงคล
- วัดศรีประดู่
- วัดสระประสานสุข (บ้านนาเมือง)
- วัดเลียบ