guideubon

 

รร.เบ็ญจะมะมหาราช อุบลฯ รับสมัคร นร.โครงการห้องเรียนพิเศษ ปี 2560

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ตามกำหนดการดังนี้

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4
รับสมัคร 20-24 ก.พ.60 20-24 ก.พ.60
สมอบ 4 มี.ค.60 5 มี.ค.60
ประกาศผล 9 มี.ค.60 10 มี.ค.60
รายงานตัว 12 มี.ค.60 12 มี.ค.60
มอบตัว 19 เม.ย.60 19 เม.ย.60

จำหน่ายคู่มือตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องวิชาการ

รับสมัครเวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045-262194 

เบ็ญจะมะมหาราช-อุบล-สมัครเรียนต่อ-04.jpg