guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ ชวนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 5 พันดอก ถวายในหลวง ร.9

บริหารธุรกิจ-ราชภัฏอุบล-ดอกไม้จันทน์-01.jpg

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ผศ.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  กล่าวว่า ทางคณะฯ จะจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน 2560 ซึ่งจะมีกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อปลูกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นมีดังนี้

วันที่ 8 มิถุนายน 2560

เวลา 09.00 น. กิจกรรมชิงธงสาขาวิชา – ชิงธงคณะ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย และ
เวลา 13.00 น. กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และผู้ที่สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 5,000 ดอก ณ พุทธสถาน ลานธรรม

วันที่ 9 มิถุนายน 2560

เวลา 18.00 น. พิธีเทียนต้อนรับน้องใหม่ จุดเทียนแห่งปัญญา แปลอักษรแสดงความรักและความเป็นหนึ่งเดียว BBA ณ บริเวณลานพอก

วันที่ 10 มิถุนายน 2560

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญน้องใหม่ ณ พุทธสถาน ลานธรรม และ
เวลา 13.00 น. กิจกรรม Big Cleaning Day

ในโอกาสนี้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จุดเทียนแห่งปัญญา ทำบุญตักบาตร และบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่