guideubon

 

แจ้งข้อมูล ATK หรือ PCR บวก ในเขตตำบลในเมือง อุบลฯ

ATK-บวก-ตำบลในเมือง-01.jpg

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี ที่ตรวจพบว่าตนเอง ผลบวกจากการตรวจ ATK แต่ยังไม่ได้รับการรักษา

ขอให้แจ้งข้อมูลเข้ารับการรักษาโควิด-19 ตาม แบบฟอร์ม นี้ หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้ เพื่อเจ้าหน้าที่ จะได้ประสานเข้ารับการรักษาต่อไป 

หรือโทรติดต่อได้ที่
กลุ่มงานสุขศึกษา
082-3628408,
095-3740850

ATK-บวก-ตำบลในเมือง-02.jpg