guideubon

 

ตรวจ ATK ฟรี วันที่ 6 และ 9 พ.ค.65 ณ วัดพระธาตุหนองบัว

ATK-วัดพระธาตุหนองบัว-6และ9-01.jpg

เทศบาลนครอุบลราชธานี ให้บริการตรวจโควิด-19 เชิงรุกแบบ ATK สำหรับกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 และ
วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 
เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ณ วัดพระธาตุหนองบัว

**อย่าลืมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตน**