guideubon

 

ATK ฟรี ตลาดใหญ่ ตลาดใหม่บ้านดู่ 21-22 ก.พ.65

ATK-ตลาดใหญ่-ตลาดใหม่บ้านดู่-01.jpg

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายนโยบายตรวจหากลุ่มเสี่ยงผู้ค้าและประชาชนทั่วไปอย่างเข้มข้น ครั้งที่2 ในกลุ่มเสี่ยงพ่อค้า แม่ค้า ตลาดในเขตเทศบาล

เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 อุบลราชธานี ออกตรวจ ATK เชิงรุก ตั้งแต่เวลา 08.30น.-12.00 น. ดังนี้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ตลาดใหม่บ้านดู่ 

อย่าลืมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตน