guideubon

 

แจ้งไทม์ไลน์ใน ม.อุบลฯ ตรวจ ATK คัดกรองโควิด-19 ด่วน!!

คลัสเตอร์ในมอ-อุบล-01.jpg

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศให้นักศึกษาและบุคลากรผู้สัมผัสใกล้ชิด ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ ATK หรือ ซื้อชุดตรวจมาตรวจเองแล้วผลเป็นลบ หรือ ตรวจ ATK ในวันที่ 28 - 29 ก.ย. 64 แล้วผลเป็นลบ หรือ เดินทางไปธนาคารกรุงไทย สาขา ม.อุบลฯ ในวันที่ 1 ต.ค. 64 

หรือ บุคคลที่เดินทางไปสถานที่ดังนี้ ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. - 4 ต.ค. 64
1. หอพักแพทย์ นักศึกษาแพทย์ (หลังเก่า)
2. ห้องสมุด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
3. ห้องประชุมย่อยบัวบา 1, 3, 5 และ 6 สำนักวิทยบริการ
4. ตึก SY + SY104 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
5. ห้องสอบกรอส วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
6. ห้องเรียน CMP122 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
7. ร้านกาแฟ Balcony Kiss สาขา ม.อุบลฯ
8. ร้านกาแฟ Amazon สาขา ม.อุบลฯ

ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด - 19 ด้วยวิธี ATK ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น.

โปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชน พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง ระบุอายุ (ปี) ระบุน้ำหนัก (กิโลกรัม) เบอร์โทรศัพท์ 

สอบถามข้อมูลที่
045-353909 ต่อ 5922,5924,5926