guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ เปิดตรวจ ATK เชิงรุก ฟรี!! 18-19,21-22 เม.ย.65

ATK-ตรวจฟรี-18-22-apr-01.jpg

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในการตรวจ ATK ลงพื้นที่เพื่อคัดกรองผู้เสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สำหรับกลุ่มเสี่ยงประชาชนทั่วไปและผู้ค้า

โดยเปิดตรวจ ATK เชิงรุกฟรี!! ตามกำหนดการ ดังนี้

วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ตึกดับเพลิงเทศบาลนครอุบลราชธานี 

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565
เวลา 13.00 น.-16.00 น.
ณ ตลาดสดเทศบาล 5 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ตลาดใหม่บ้านดู่ 

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ตลาดหนองบัว