guideubon

 

จุดตรวจ ATK เชิงรุก วันที่17กุมภาพันธ์ 2565 ณ ตลาดบ้านดู่

ATK-ตลาดบ้านดู่-17กพ65-01.jpg

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ห่วงใยประชาชน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานศูนย์ควบคุมโรคที่10 ลงพื้นที่ตลาดบ้านดู่เพื่อคัดผู้เสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

โดยในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจ ณ ตลาดบ้านดู่ ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. สำหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้ค้าตลาดบ้านดู่ และประชาชนทั่วไป

อย่าลืมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตน