guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ ตรวจ ATK เชิงรุก วันที่ 15-18 มี.ค.65

ATK-เทศบาลนครอุบล-15-18mar-01.jpg

เทศบาลนครอุบล ร่วมกับ สสจ.อบ. สคร.10 อบ.และ สปส. จัดแผนการตรวจ ATK เชิงรุกในเขตเทศบาลนครอุบล ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2565 ดังนี้

วันที่ 15 มีนาคม 2565
จุดที่ 1 เวลา 08.30-12.00 น. วัดมหาวนาราม (cluster) เป้าหมายพระเณร แม่ชี HR ในวัด 80-100 ราย
จุดที่ 2 เวลา 08.30-12.00 น. รร.กีฬา (ระลอก2/ครั้งที่ 2) เป้าหมาย 300 ราย

วันที่ 16 มีนาคม 2565
เวลา 08.30-12.00 น. สวน 11ไร่ cluster คนงานจัดเก็บขยะ 200 ราย
เวลา 13.00-16.00 น. หลังโรงแรมลายทอง cluster ตลาด5 และประชาชนกลุ่มเสี่ยงทั่วไป 400 ราย

วันที่ 17 มีนาคม 2565
เวลา 08.30-12.00 น. วัดบ้านนาควาย Cluster คุรุมิตร และ ปชช.กลุ่มเสี่ยงทั่วไป 400 ราย

วันที่ 18 มีนาคม 2565
เวลา 08.30-12.00 น. สามแยกหาดวัดใต้ Cluster หาดวัดใต้ และ ปชช.กลุ่มเสี่ยงทั่วไป 400 ราย

ATK-เทศบาลนครอุบล-15-18mar-02.jpg