guideubon

 

อุบลฯ นัดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 เร็วขึ้น

AstraZeneca-เข็มแรก7-21-01.jpg

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มแรกระหว่างวันที่ 7-21 มิถุนายน 2564 ขอแจ้งนัดหมายฉีดเข็มที่ 2 เร็วขึ้น เริ่ม 30 สิงหาคม 2564

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลที่ระบุในบัตรนัดหมายการรับวัคซีนโควิด-19/โรงพยาบาลทุกแห่ง

สำหรับผู้ที่ฉีดวัคชีนแอสตร้าเซนเนก้า (Astrazeneca) เข็มแรกวันที่ 22 มิถุนายน เป็นต้นไป สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ตามวันที่ได้รับการนัดหมายเดิม

AstraZeneca-เข็มแรก7-21-02.jpg