guideubon

 

นิทรรศการศิลปะ“โขงเจียมศิลป์ ศรีวนาลัย” 3 มิ.ย.-31 ส.ค.60

art-โขงเจียม-ศิลป์ศรีวนาลัย-01.jpg

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ“โขงเจียมศิลป์ ศรีวนาลัย” วันที่ 3 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2560 ณ ตึกขาว บ้านเหลือง และ ร้านกาลครั้งหนึ่ง เวลา 10.00 -19.00 น.โดยศิลปิน 20 กว่าท่าน

พิธีเปิด นิทรรศการศิลปะ “โขงเจียมศิลป์ ศรีวนาลัย” โครงการศิลป์ศรีวนาลัยอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาชมวิวแม่น้ำสองสี อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดการ ดังนี้

16.00 น. ลงทะเบียน ณ ศาลาชมวิวแม่น้ำสองสี ชมการวาดภาพ / การวาดภาพให้ผู้ร่วมกิจกรรม / การแสดงภาพวาด

18.00 น. ประธานเดินทางมาถึง ศาลาชมวิวแม่น้ำสองสี

18.05 น. การแสดง วาดภาพ ประกอบเพลงและบทกวี

18.15 น. การแสดง ลีลาศิลป์ ประกอบเพลงและภาพโขงเจียม

18.25 น. ชมวีดีทัศน์ “โครงการศิลป์ศรีวนาลัยอุบลราชธานี”

18.30 น. แนะนำศิลปินกลุ่ม “ศิลป์ศรีวนาลัย”

18.35 น. แถลงข่าว โครงการศิลป์ศรีวนาลัยอุบลราชธานี
- ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นายพิจิตร บุญทัน
- นายอำเภอโขงเจียม นายศิริชัย อิทธิวงศ์ศุภกิจ
- รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางนภานรี โตแสง
- ประธานกลุ่มศิลป์ศรีวนาลัย นายศุภวัตร ทองละมุล
- รองประธานชมรมท่องเที่ยวและอนุรักษ์โขงเจียม นาวาตรีสุชาติ ราหุละ
- ผู้ดำเนินการแถลงข่าว นายวีรยุทธ น้อยพรหม

19.00 น. พิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “โขงเจียมศิลป์ ศรีวนาลัย” (เดินจากศาลาชมวิวแม่น้ำสองสี ไปยัง ตึกขาว)

19.10 น. ถึงตึกขาว มัคคุเทศก์น้อย แนะนำประวัติความเป็นมาของตึกขาว

19.20 น. ศิลปินนำชมนิทรรศการศิลปะ “โขงเจียมศิลป์ ศรีวนาลัย” ณ ตึกขาว บ้านเหลือง และร้านกาลครั้งหนึ่ง

20.00 น. ปิดกิจกรรม

art-โขงเจียม-ศิลป์ศรีวนาลัย-03.jpg

art-โขงเจียม-ศิลป์ศรีวนาลัย-04.jpg