guideubon

 

รับสมัครสาวงามทั่วประเทศร่วมประกวด มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2019

รับสมัคร-มิสแกรนด์อุบล-2019-01.jpg

Welcome To PARADISE ขอเชิญสาวงามทั่วประเทศ ร่วมประกวด มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2019 ใครจะเป็นหนึ่งเดียว ผู้พิชิตมงกุฎเกียรติยศ และสายสะพาย Miss Grand Ubonratchathani 2019 สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ สมัครกรอกข้อมูลผ่านลิ้งค์ ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ 

รับสมัคร-มิสแกรนด์อุบล-2019-02.jpg

การรับสมัคร

สาวงามผู้สนใจ สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ติดต่อขอรับระเบียบการประกวดได้ที่ ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าซิตี้มอลล์ สุนีย์ทาวเวอร์ หรือสมัครโดยกรอกแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่

รับสมัคร-มิสแกรนด์อุบล-2019-03.jpg

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

- มีสัญชาติไทย โดยกําเนิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติ เป็นสัญชาติไทยแล้ว
- เพศหญิงโดยกําเนิด
- มีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 168 เซนติเมตร
- มีอายุระหว่าง 17-27 ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2535-2545) กรณี อายุต่ํากว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
- มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มี รูปร่างหน้าตางดงาม
- เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา หรือพิธีการใดๆทั้งในและ ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและใน ระหว่างการประกวด Miss Grand Thailand 2019 รวมทั้งใน ระหว่างการดํารงตําแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 2019 (กรณีได้รับตําแหน่ง)
- ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด อันจะนําความเสื่อมเสียมาสู่ตําแหน่งใด ๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 2019
- กําลังศึกษา หรือ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมปลาย หรือ เทียบเท่า
- มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือ เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม
- มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะใน การสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือภาษาต่างๆได้ดี
- มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็น ตัวอย่างให้แก่เยาวชน ที่ดีในสังคม
- มีที่พักอาศัยในประเทศไทย

รับสมัคร-มิสแกรนด์อุบล-2019-04.jpg

กำหนดการประกวด

- รับสมัคร วันนี้ - 5 พ.ค.62

- 7 พ.ค.62 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

- 11 พ.ค.62 คัดเลือก 10 คนสุดท้าย

- 12 พ.ค.62 ประกวดรอบ Best in Swimsuit

- 18 พ.ค.62 เก็บตัว และทำกิจกรรมการประกวด

- 19 พ.ค.62 ประกวดรอบตัดสิน มิสแกรนด์อุบลฯ 2019

ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง มิสแกรนด์อุบลราชธานี จะได้เป็นตัวแทนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ในการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจำปี 2562

รับสมัคร-มิสแกรนด์อุบล-2019-05.jpg

รางวัล

- มิสแกรนด์อุบลราชธานี 2019 ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมมงกุฏ สายสะพาย และโล่เกียรติยศ

- รองอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย

- รองอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมสายสะพาย

- รางวัลตำแหน่งพิเศษ จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท