guideubon

 

กำหนดการงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา วัดหนองป่าพง ประจำปี 2561

อาจาริยบูชา-หลวงปู่ชา-01.jpg

วันที่ 6 มกราคม 2561 ไกด์อุบลขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด เป็นอาจาริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2561 ซึ่งจะมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก โดยจะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เมตตามาแสดงธรรมเทศนา โดยเฉพาะในวันที่ 16 มกราคม อันเป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อชา จะถือเนสัชชิก จะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เวียนกันมาแสดงธรรมให้ฟังตลอดคืน ตามกำหนดการ ดังนี้

อาจาริยบูชา-หลวงปู่ชา-02.jpg

วันที่ 14 มกราคม 2561

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน และเข้าที่พักที่จัดให้ พระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
เวลา 14.00 น. ดูแลปัดกวาดบริเวณวัดให้เรียบร้อย และสรงนํ้า อาบนํ้า 
เวลา 16.00 น. ฉันนํ้าปานะ และเดินจงกรม 
เวลา 17.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ 
เวลา 21.00 น. สมาทานศีล 8 และฟังพระธรรมเทศนา 
เวลา 22.00 น. พักตามอัธยาศัย

อาจาริยบูชา-หลวงปู่ชา-03.jpg

วันที่ 13-15 มกราคม 2561

เวลา 02.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 03.15 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา 05.00 น. พระภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน 
เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา 06.00 น. เดินจงกรม
เวลา 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวคำถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร 
เวลา 10.00 น. ล้างบาตร รวมฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน 
เวลา 13.00 น. สัญญาณระฆัง
- พระภิกษุ สามเณร นั่งสมาธิรวมกันที่อุโบสถ
- อุบาสก /อุบาสิกา นั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา 
เวลา 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 15.00 น. ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 16.00 น. เดินจงกรม
เวลา 17.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ 
เวลา 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 22.00 น. พักตามอัธยาศัย

อาจาริยบูชา-หลวงปู่ชา-04.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2561

เวลา 02.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 03.15 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา 05.00 น. พระภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน 
เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา 06.00 น. เดินจงกรม
เวลา 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวคำถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร 
เวลา 10.00 น. ล้างบาตร รวมฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน 
เวลา 13.00 น. สัญญาณระฆัง
- พระภิกษุ สามเณร นั่งสมาธิรวมกันที่อุโบสถ 
- อุบาสก /อุบาสิกา นั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา 
เวลา 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา

อาจาริยบูชา-หลวงปู่ชา-05.jpg

เวลา 15.00 น. รวมจัดแถวพร้อมเพรียงกัน (พร้อมด้วยดอกไม้ ธูป เทียน) เดินจากธรรมศาลาสู่ลานเจดีย์พระโพธิญาณเณร ทำประทักษิณรอบเจดีย์ กล่าวคำถวายสักการะ เสร็จแล้ว ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 17.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ 
เวลา 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน

อาจาริยบูชา-หลวงปู่ชา-06.jpg

วันที่ 17 มกราคม 2561

เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา 08.00 น. ทำิธีถวายเครื่องสักการะ แด่พระโพธิญาณเถระ กล่าวถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร
เวลา 09.00 น. ล้างบาตร เก็บบริขาร ฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน แยกย้ายกันกลับอาวาส

อาจาริยบูชา-หลวงปู่ชา-07.jpg

อาจาริยบูชา-หลวงปู่ชา-08.jpg

อาจาริยบูชา-หลวงปู่ชา-09.jpg

อาจาริยบูชา-หลวงปู่ชา-10.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511