guideubon

 

เอไอเอส จัดกิจกรรม AIS On Tour TCAS'61 ที่อุบลฯ 30 ก.ค.60

AIS-TCAS61-UBON-01.jpg

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ เอไอเอส ร่วมกับ สถาบันเคมีเซ็นเตอร์กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรม AIS On Tour TCAS'61 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการทำข้อสอบ GAT ไทยเชื่อมโยง และGAT ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะใช้ในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พุทธศักราช 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

โดยนักเรียนที่ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ มีจำนวนรวมประมาณ 1,900 คน จาก 57 โรงเรียน ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัด ยโสธร, จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี อาทิเช่น โรงเรียนอำนาจเจริญ , โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม, โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม, โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ , โรงเรียนยโสธรพิทยาคม, โรงเรียนเทศบาล1 สุขวิทยาตั้งตรงจิตร15, โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, โรงเรียนสตรีสิริเกศ, โรงเรียนกัณทราลักษ์วิทยา โรงเรียนเดชอุดม, โรงเรียนพิบูลมังสาหาร, โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เป็นต้น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS’ ปี 2561

2. เพื่อชี้แนะแนวทาง และเทคนิคในการทำข้อสอบ GAT ไทยเชื่อมโยง และGAT ภาษาอังกฤษ

3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นักเรียนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่หน้างาน พร้อมลุ้นรับรางวัลมือถือ และบัตรเติมเงินมือถือมากมาย พบกันที่ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.