guideubon

 

เชิญร่วมงานเสวนาทางธุรกิจ AEC Business Opportunity Forum

AEC-BMW-UBON-01.jpg

ขอเชิญนักธุรกิจชาวอุบล ร่วมงานเสวนาทางธุรกิจ AEC Business Opportunity Forum จัดโดยบริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ อุบลราชธานี จำกัด เพื่อเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะข้อเปลี่ยนแปลงเมื่อเริ่มเปิด AEC ให้กับลูกค้าระดับองค์กร นักธุรกิจชั้นนำ ข้าราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเอง ผู้สนใจ สำรองที่นั่งได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 02-5304572  

วิทยากรผู้ร่วมการเสวนา ประกอบด้วย

AEC-BMW-UBON-02.jpg

AEC-BMW-UBON-03.jpg