guideubon

 

วัดสุปัฏน์ฯ เปิดอาคาร ‘96 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร’ 20 ก.พ. 2559 นี้

สถาบันพลังจิตตานุภาพ-หลวงพ่อวิริยังค์-อุบล-01.jpg

นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ 44 อุบลราชธานี กล่าวว่า วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ เวลาประมาณ 09.00 น.-12.00 น. พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดอาคาร ’96 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร’ อาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนครูสมาธิ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพ 44 จ.อุบลราชธานี ณ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สำหรับอาคาร ’96 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร’ นี้ จัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ตั้งอยู่ภายใน วัดสุปัฏฯ ที่มีความคับแคบลง เนื่องจากมีจำนวนนักศึกษาครูสมาธิที่ให้ความสนใจสมัครเข้าเรียน มีจำนวนมากขึ้น โดย ‘อาคาร 96 ปี หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร’ ถูกสร้างขึ้นด้วยงบบริจาคประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังค์ฯ เป็นผู้ออกค่าแรงช่าง นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ และตนร่วมออกค่าวัสดุก่อสร้างอาคาร นอกจากนั้นยังมีผู้มีครูสมาธิและนักศึกษาครูสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 44 ร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างห้องครัวและอุปกรณ์ใช้สอยภายในอาคาร โดยการวางศิลาฤกษ์มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อสิ้นปี 2558 ซึ่งอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวัดสุปัฏนาราม วรวิหาร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล โดยจากนี้ไปจะถูกใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครูสมาธิทุกรุ่น

ดังนั้นในโอกาสที่พระธรรมมงคลญาณ หรือ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดอาคารฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและศิษยานุ-ศิษย์ที่เคารพนับถือ เข้าร่วมถวายการต้อนรับพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิรังค์ฯ) และร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ของวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง ท่านที่สนใจร่วมเปิดโรงทาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 087-8720734 คุณอมรชัย หรือ 089-7164818 คุณโยทกา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป