guideubon

 

เชิญร่วมทำบุญ ถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ ในจังหวัดอุบล

ตู้ยาสามัญ-วัดในอุบล-01.jpg

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัด พร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุ สามเณร จังหวัดอุบลราชธานี ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพได้โดย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนอุปราช ชื่อบัญชี "โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาสามัญประจำวัด พร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุ สามเณร จังหวัดอุบลราชธานี" เลขที่บัญชี 345-0-17040-6

บริจาคเงินที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง

หรือกล่องรับบริจาค โครงการทอดผ้าป่ามหากุศลฯ ที่วัดทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี

ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558