guideubon

 

เชิญร่วมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

บวชถวายในหลวง-วัดป่าไทรงาม-01.jpg

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ชายไทย ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบรรพชาอุปสมบท บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ และส่งเสริมให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย

เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดระเบียบการรับสมัครไว้

สามารถดาวน์โหลดระเบียบการได้ที่นี่

บวชถวายในหลวง-วัดป่าไทรงาม-02.jpg

กำหนดการรับสมัคร

- ขอรับใบสมัคร ระเบียบการรับสมัคร และสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

- รายงานตัว/ลงทะเบียน ฝึกซ้อมขานนาค วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

- พิธีปลงผมนาค วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

- พิธีบรรพชาและอุปสมบท วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดคำขอบรรพชาได้ที่นี่

- การศึกษาพระธรรมวินัย และฝึกปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

- การลาสิกขา วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2560

บวชถวายในหลวง-วัดป่าไทรงาม-03.jpg

สถานที่รับสมัคร

- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี หรือที่

- วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี หรือ ณ วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอุปสมบท ได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดระเบียบการ ใบสมัคร และคำขอบรรพชา ได้ที่นี่

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511