guideubon

 

ชวนบริจาคโลหิต โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปี หอการค้าไทย

9แสนซีซี-90ปีหอการค้าไทย-01.jpg

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (YEC) ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ชวนร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ “โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปี หอการค้าไทย”  วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (โครงการอุบลสแควร์)

สอบถามเพิ่มเติม
หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
โทร.063-760 6628
และ 045-243603