guideubon

 

อาทิตย์ที่ 9 ส.ค.58 มีสอบ ก.พ. 5 สนามในเขตเทศบาลนครอุบล

สอบ-กพ-อุบล-03.jpg

แฟนเพจ ตำรวจจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 จะมีการจัดสอบ ก.พ. ซึ่งใช้สถานที่สอบในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 5 แห่ง  ได้แก่

1. ม.ราชภัฏอุบลฯ
2. ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช
3. ร.ร.นารีนุกูล
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ
5. ร.ร.ศรีปทุมพิทยาคาร

การจราจรบริเวณรอบสถานที่สอบดังกล่าว จะมีความหนาแน่น ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางมาสอบ หรือประชาชนทั่วไปที่ต้องผ่านเส้นทางนี้ ควรวางแผนการเดินทาง และเผื่อเวลาไว้ด้วย