guideubon

 

งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ 9 พ.ศ.2560

ทอฝ้ายเป็นสายบุญ-จุลกฐิน-อุบล-01.jpg

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงาน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้งานของพ่อ และเพื่อจัดหาทุนในการก่อสร้างรูปหล่อเหมือน หลวงปู่มั่น ภูริฑัตโต องค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก 13 เมตร

ทอฝ้ายเป็นสายบุญ-จุลกฐิน-อุบล-02.jpg

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี และความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติ

ทอฝ้ายเป็นสายบุญ-จุลกฐิน-อุบล-03.jpg

จังหวัดอุบลราชธานีโดยชุมชนคุ้มวัดไชยมงคล และสมาชิกเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง ได้ร่วมกับวัดไชยมงคล และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มมวลชนต่างๆ จัดงานทอดถวายจุลกฐินขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2552 และจัดต่อเนื่องมาเป็นลำดับ จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยใช้สถานที่จัดงานภายในบริเวณวัดไชยมงคล ด้วยแนวคิดที่จะฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมวัฒนธรรมภูมิปัญญาในการทำผ้ากฐิน ที่กำลังเลือนหายไปตามยุคสมัย ให้กลับมาสู่การทำกฐินทาน โดยอาศัยความศรัทธา และความเพียรพยายาม ผสมผสานกับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ความรัก ความสามัคคี ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผู้มีภูมิรู้ทุกแขนง จนก่อเกิดความสำเร็จในการทำผ้ากฐินจีวรสู่มหากุศลอันยิ่งใหญ่ ภายใต้โครงการ สืบฮีต สานฮอย มูนมังดีประเพณีศรีอีสาน งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 จังหวัดอุบลราชธานีขึ้น 

ทอฝ้ายเป็นสายบุญ-จุลกฐิน-อุบล-04.jpg

ภายในงาน มีกิจกรรมการสาธิต การศึกษา และการเรียนรู้ มากมาย ได้แก่ กิจกรรม การเรียนรู้จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร (ฐานการเรียนรู้ 9 ฐาน) กิจกรรมตักบาตรดอกฝ้าย กิจกรรมตํานานลานข้าว กิจกรรมฮีตสิบสอง คองสิบสี่ การแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอีสาน และการละเล่นพื้นเมือง พิธีตักบาตรพระกัมมัฏฐาน ขบวนแห่จุลกฐิน และการทอดถวายผ้ามหาบุญจุลกฐิน

อุทยานหลวงปู่มั่น-ภูริทัตโต-อุบล-01.jpg

การจัดงานในปีนี้ เป็นการระดมทุนเพื่อสร้างรูปหล่อเหมือน องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต องค์ยืน ขนาดความสูง 13 เมตร เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ที่พุทธอุทยานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล มีความมุ่งมั่น ในการหลอมรวมพลังศรัทธา สร้างรูปหล่อเหมือน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อสืบสานสายธารธรรมแห่งวิปัสสนากรรมฐาน อันมีต้นกำเนิดที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที แด่บูรพาจารย์ ผู้สร้างคุณูปการไว้กับผืนแผ่นดินนี้ เพื่อเป็นศูนย์เผยแพร่หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาตามรอยธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 บริเวณวัดไชยมงคล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

กิจกรรมน่าสนใจ

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560

เวลา 17.09 น. ขบวนธรรมยาตราอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จาก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เดินทางสู่วัดไชยมงคล

เวลา 18.09 น. พิธีอัญเชิญอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ประดิษฐานบนบุษบก นศ.ม.ราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 108 คน รำน้อมรำลึกบูชาคุณ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เวลา 19.09 น. พิธีบรจุอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จำลอง พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) วัดป่าสุทธาวาส แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง "ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต"

เวลา 21.09 น. บวชชีพราหมณ์ ทำพิธีจุดเทียนชัย พุทธศาสนิกชนร่วมสวดคาถาอิติปิโสร้อยแปดจบ

เวลา 05.09 น. พิธีกรรมดับเทียนชัย

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09.09 น. พิธีเปิดงาน "ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม"

เวลา 10.09 น. เริ่มกิจกรรมการผลิต "จากเมล็ดฝ้ายสู่ไตรจีวร" / นิทรรศการงานของพ่อ / เล่าขานตำนานลานข้าว / สาธิตและการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน / นิทรรศการและการสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรม

เวลา 18.00 น. ฮ่วมกันกินข้าวแลง เบิ่งการแสดง แสงสีเสียง "เล่าขานตำนานมหาบุญจุลกฐิน" / ร่วมเดินแบบตำนานฝ้ายสายใยบุญ

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

เวลา 06.30 น. ตักบาตรพระกัมมัฏฐาน 109 รูป ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

เวลา 07.30 น. ถวายภัตตาหารพระกัมมัฏฐาน 109 รูป (ฉันในบาตร)

เวลา 08.30 น. ร่วมประเพณีแห่ผ้ามหาบุญจุลกฐินที่ยาวที่สุดในโลก 699 เมตร

เวลา 09.30 น. พิธีทอดมหาบุญจุลกฐิน

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร เป็นอันเสร็จพิธี