guideubon

 

รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 9 วัน คนไทยฉีดครบ 100 ล้านโดส

9วัน-100ล้านโดส-อุบล-01.jpg

อุบลราชธานี ร่วมรณรงค์ สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 รวม 9 วัน คนไทยฉีดครบ 100 ล้านโดส

ขอเชิญประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี

สูตร 1 AstraZeneca - AstraZeneca
สูตร 2 AstraZeneca - pfizer

สูตร 3 Pfizer - pfizer เฉพาะ
- หญิงตั้งครรภ์
- ผู้มีอายุ 12-18 ปี
- อายุ 60 ปีขึ้นไป
- ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค

กรณีกระตุ้นเข็มที่ 3 ติดต่อเข้ารับบริการตามเงื่อนไขได้ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนทุกแห่ง

9วัน-100ล้านโดส-อุบล-02.jpg

9วัน-100ล้านโดส-อุบล-03.jpg

9วัน-100ล้านโดส-อุบล-04.jpg