guideubon

 

รำลึกเทพ 8 เซียน (โป๊ยเซียน) สักการะได้ที่ มูลนิธิสว่างบูชาธรรม

โป๊ยเซียน-สว่างบูชาธรรม-อุบล-01.jpg

วันรำลึกเทพ 8 เซียน (โป๊ยเซียน) ตรงกับวันที่ 8 เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติจีน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 14 กันยายน 2564 ขอเชิญชาวอุบลเชิ้อสายจีน และผู้สนใจ ร่วมสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึง "แปดเซียนข้ามสมุทร" ตามประเพณีจีนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ณ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี

คำว่า "โป๊ยเซียน" ในภาษาจีนกลางมีความหมายถึง "เซียนแปดองค์" ตามความเชื่อในลัทธิเต๋าของจีนเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือมาช้านาน นับเป็นหนึ่งในบรรดาเซียน นับร้อยๆ องค์ของจีน แต่เทพทั้งแปดนี้ นับว่าเป็นที่รู้จักดี และได้นับการนับถืออย่างกว้างขวางมาก ตามศาลเจ้าของหมู่บ้านชาวจีนมักจะมีแท่นบูชาที่ปูด้วยผ้า มีภาพวาดเซียนทั้งแปดรวมเป็นกลุ่ม บ้างก็เป็นภาพเซียนนั่งเรือไปยังงานเลี้ยงของพระนางซีอ๋อง (งานเลี้ยงของทวยเทพและเซียนต่างๆ)

ปัจจุบันทั้งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนยังนิยมนับถือบูชาโป๊ยเซียนอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพค้าขาย ซึ่งเทพทั้ง 8 องค์นี้ ประกอบไปด้วยแปดเซียนที่ว่านี้ ว่ากันว่า เป็นตัวแทนทั้ง เพศชาย หญิง ผู้สูงอายุ เด็ก คนรวย คนมียศศักดิ์ คนจน และคนพิการ ครบทั้ง โลกธรรม อันประกอบด้วย

- ลีทิก่วย ถือไม้เท้า มีน้ำเต้าวิเศษ
ฮังเจงลี้ ถือพัดวิเศษ
เตียกวยเล่า ขี่ลา
หน่าไฉฮั้ว ถือตระกร้า
ห่อเซียนโกว ถือดอกบัว
หลื่อท่งปิง ถือกระบี่วิเศษ
หั่งเซียงจื้อ ถือขลุ่ย
เฉ่าก๊กกู๋ ถือไม้กรับคู่

โป๊ยเซียน-สว่างบูชาธรรม-อุบล-02.jpg

ตามคติฝ่ายจีนเชื่อว่า ลุถึงสารทแปดแปด ถือเป็นวารศุภมงคล พิธีเทวสันนิบาต ณ อุทยานท้อทิพย์ อันเป็นที่สถิตย์ แห่งพระแม่เจ้าแห่งสระทิพย์ เอี่ยวตี่กิมบ้อ เทพยดาทั้งปวงจักมาร่วมชุมนุมเพื่อถวายพระพร ในวาระนั้น พระวิสุทธิเทวาจารย์ทั้งแปด ได้เสด็จร่วมในมหามงคลในครั้งนั้นด้วย แต้จิ๋วเขาว่า "พวงท้อเสี่ยหวย" โดยเสด็จข้ามทะเลตงไฮ่ (ถูกบันทึกใน ตงอิ๋วจี้ บันทึกการเดินทางสู่บูรพา หากไปทางทิศประจิมคือ ไซอิ๋วจี้ เรื่องพระถังซำจั๋งกับหงอคง) สู่ทิพยสถานแห่งประจิมทิศ เหล่าศิษยานุศิษย์แห่งธรรมสถาน อันถือเอาพระวิสุทธิเทวาจารย์ทั้งแปดเป็นประธาน

เมื่อถึงวาระอันเป็นศุภมงคลสารทแปดแปด เวียนมาถึง ธรรมสถานหลายแห่ง ทั้งในประเทศจีน ไทย ไต้หวัน มาเลย์ สิงคโปร์ พร้อมใจกันจัดงานสักการะบูชาอริยเทวาจารย์ทั้งแปด เป็นประจำทุกปี 

โป๊ยเซียน-สว่างบูชาธรรม-อุบล-03.jpg

พะเก่ง2563-สว่างบูชาธรรม-04.jpg