guideubon

 

เชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ แก่ผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว เนปาล

พิธีเจริญพุทธมนต์-วัดมณีวนาราม-01.jpg

พระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม ขอนิมนต์ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ทุกรูป คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุข แก่ผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว เนปาล ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดมณีวนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญพุทธศานิกชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามวันและเวลาข้างต้น