guideubon

 

เชิญชมนิทรรศการ ภูมิ รมณีย์อาจาริยบูชา 80 ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

ผ้าพระบฏ-สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-02.jpg

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการของศิลปินกลุ่มจิตรกรไทย ในชื่อ “นิทรรศการ ภูมิ รมณีย์อาจาริยบูชา 80 ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ในโครงการ อาจาริยบูชา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)” จัดแสดง ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม -15 กันยายน 2562

ผ้าพระบฏ-สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-04.jpg

สำหรับการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ร่วมกับกลุ่มจิตรกรไทย จัดแสดงงานผลงานเพื่อเชิดชูและเป็นกำลังใจ แด่บุคคลผู้ทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เป็นตัวอย่างแก่เด็กและเยาวชนไทย เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะไทยแก่เยาวชนรุ่นหลัง เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรม ยังสถาบันการศึกษาและชุนชนต่างๆ ด้วยการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการทำงานเขียนผ้าพระบฏด้วยเทคนิคสีฝุ่นบนพื้นกาวเม็ดมะขามดินสอพอง มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำสอนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษในการรังสรรค์ผลงานศิลปะบนผืนผ้าในสมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบัน มีความงดงามและหาชมได้ยาก บอกเล่าเรื่องราวคำสอนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) และคำสอนทั่วไปทางพระพุทธศาสนา ตามแบบฉบับของศิลปิน ซึ่งมีความงดงามแตกต่างกันออกไป

ผ้าพระบฏ-สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-03.jpg

ศิลปินท้องถิ่นอีสานใต้ นำโดย อ. โชคชัย ตักโพธิ์ ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยศิลปินกลุ่มจิตรกรไทยที่มาครั้งนี้ ประกอบด้วย สิทธิโชค ก้อนนาค อิทธิพล พัฒรชนม์ ไพศาล เภาวิเศษ พายุ แฝงทรัพย์ ผู้ช่วยศิลปิน จีรนันท์ ชอุ่มใบ ภัทรวิทย์ บุญพรม พร้อมด้วย นักเรียน นักศึกษาศิลปกรรม ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนผืนผ้า จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จากนั้นนำผลงานดังกล่าวมาจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับศิลปินกลุ่มจิตรกรไทยในครั้งนี้ กว่า 120 ชิ้นงาน เมื่อจัดแสดงเสร็จจะนำผลงานดังกล่าวไปถวายวัดต่อไป

ผ้าพระบฏ-สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-06.jpg

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลผู้ทำงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เป็นตัวอย่างแก่เด็กและเยาวชนไทย เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะไทยแก่เยาวชนรุ่นหลัง สืบทอดภูมิปัญญาไทย เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาและชุนชนต่างๆร่วมกัน

ผ้าพระบฏ-สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-11.jpg

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการ”ภูมิ รมณีย์อาจาริยบูชา 80 ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ในโครงการ อาจาริยบูชา สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)” ในครั้งนี้ได้ ที่หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ฟรีไม่มีค่าเข้าชม ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15กันยายน 2562 นี้

ผ้าพระบฏ-สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-07.jpg

ผ้าพระบฏ-สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-08.jpg

ผ้าพระบฏ-สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-09.jpg

ผ้าพระบฏ-สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-10.jpg