guideubon

 

เชิญร่วมงาน วันรำลึกแปดเซียนข้ามสมุทร มูลนิธิสว่างบูชาธรรม

แปดเซียนข้ามทะเล-สว่างบูชาธรรม-01.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2561 นายวินัย เหลืองรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ขอเชิญชาวอุบลเชิ้อสายจีน และผู้สนใจ ร่วมพิธีสวดมนต์เวียนธูป ถวายพุทธบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึง "แปดเซียนข้ามสมุทร" ตามประเพณีจีนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ตามปฏิทินจีน สำหรับปี พ.ศ.2561 นี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

แปดเซียนข้ามสมุทร-โป๊ยเซียน-อุบล-01.jpg

คำว่า "โป๊ยเซียน" ในภาษาจีนกลางมีความหมายถึง "เซียนแปดองค์" ตามความเชื่อในลัทธิเต๋าของจีนเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือมาช้านาน นับเป็นหนึ่งในบรรดาเซียน นับร้อยๆ องค์ของจีน แต่เทพทั้งแปดนี้ นับว่าเป็นที่รู้จักดี และได้นับการนับถืออย่างกว้างขวางมาก ตามศาลเจ้าของหมู่บ้านชาวจีนมักจะมีแท่นบูชาที่ปูด้วยผ้า มีภาพวาดเซียนทั้งแปดรวมเป็นกลุ่ม บ้างก็เป็นภาพเซียนนั่งเรือไปยังงานเลี้ยงของพระนางซีอ๋อง (งานเลี้ยงของทวยเทพและเซียนต่างๆ)

แปดเซียนข้ามสมุทร-โป๊ยเซียน-อุบล-02.jpg

ตามคติฝ่ายจีนเชื่อว่า ลุถึงสารทแปดแปด ถือเป็นวารศุภมงคล พิธีเทวสันนิบาต ณ อุทยานท้อทิพย์ อันเป็นที่สถิตย์ แห่งพระแม่เจ้าแห่งสระทิพย์ เอี่ยวตี่กิมบ้อ เทพยดาทั้งปวงจักมาร่วมชุมนุมเพื่อถวายพระพร ในวาระนั้น พระวิสุทธิเทวาจารย์ทั้งแปด ได้เสด็จร่วมในมหามงคลในครั้งนั้นด้วย แต้จิ๋วเขาว่า "พวงท้อเสี่ยหวย" โดยเสด็จข้ามทะเลตงไฮ่ (ถูกบันทึกใน ตงอิ๋วจี้ บันทึกการเดินทางสู่บูรพา หากไปทางทิศประจิมคือ ไซอิ๋วจี้ เรื่องพระถังซำจั๋งกับหงอคง) สู่ทิพยสถานแห่งประจิมทิศ เหล่าศิษยานุศิษย์แห่งธรรมสถาน อันถือเอาพระวิสุทธิเทวาจารย์ทั้งแปดเป็นประธาน

แปดเซียนข้ามสมุทร-โป๊ยเซียน-อุบล-03.jpg

เมื่อถึงวาระอันเป็นศุภมงคลสารทแปดแปด เวียนมาถึง ธรรมสถานหลายแห่ง ทั้งในประเทศจีน ไทย ไต้หวัน มาเลย์ สิงคโปร์ พร้อมใจกันจัดงานสักการะบูชาอริยเทวาจารย์ทั้งแปด เป็นประจำทุกปี