guideubon

 

เชิญร่วมเดินทาง บันทึก ศึกษา ศิลปะงานช่าง สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอุบล

ศิลปะงานช่าง-อุบล-01.jpg

โครงการจัดตั้งสาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมลงสนามเดินทาง บันทึก ศึกษา ค้นหาประเด็นใหม่ๆ พบและทำความเข้าใจความเป็นอีสานร่วมสมัยของไท-อุบล ผ่านมุมมองทางศิลปะและสังคมวัฒนธรรม

ศิลปะงานช่าง-อุบล-02.jpg

ชมสิมหรือโบสถ์รูปแบบใหม่ยุคแรกของไทย ในพื้นที่เมืองอุบล ณ วัดหนองป่าพง และวัดกลาง (สถาปัตยกรรมไทยเครื่องคอนกรีตสมัยใหม่ อิทธิพลศิลปะคณะราษฎร) ชมผลงานช่างคำหมา แสงงาม ศิลปินแห่งชาติ / ช่างนา เวียงสมศรี ช่างญวนเขยเมืองอุบลที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอีสานใต้ / ช่างเวียง นายช่างญวน ผู้สถาปนาธรรมาสน์สิงห์เทิน / ช่างหล้า จันทรวิจิตร ช่างใหญ่ ต้นสกุลช่างเทียนเมืองอุบล / ชมงานช่างฮูปแต้ม แหล่งข้อมูลพุทธศิลป์อีสานศึกษาใหม่ๆ นอกกระแส

ออกเดินทางโดยรถบัสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช้า-เย็น ฟรี !! เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นำชมและบรรยายโดย ติ๊ก แสนบุญ สำรองที่นั่งได้ที่ คุณอรพรรณ ธานี 045-353742-5

ศิลปะงานช่าง-อุบล-03.jpg

กำหนดการกิจกรรม วันที่ 28 เมษายน 2558

เวลา 08.15 น. ลงทะเบียน / รับเอกสาร ณ คณะศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ

เวลา 08.30 น. หัวหน้าโครงการฯ กล่าวเปิดงาน / ติ๊ก แสนบุญ บรรยายนำ

เวลา 09.30 น. เริ่ม เดินทาง.. บันทึก.. ศึกษา.. ศิลปะงานช่างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเมืองอุบล

- วัดบ้านศรีไค อ.วารินชำราบ ชมผลงานการออกแบบสิม ฝีมือช่างนา เวียงสมศรี

- วัดบ้านค้อแขม อ.วารินชำราบ ชมสิมสกุลช่างญวนที่สมบูรณ์ที่สุดของ อ.วารินชำราบ สร้างปี พ.ศ.2487-2489 และชมผลงานการออกแบบประตูโขงและสีหน้าหอแจกของ ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรม คนแรกคนเดียวของอีสาน คือ พ่อใหญ่คำหมา แสงงาม ผู้ล่วงลับ ศิษย์เอกพระครูวิโรจน์ รัตโนบล แห่งสำนักวัดทุ่งศรีเมือง

- วัดศรีนวล อ.สำโรง ชมสิมอันเป็นที่สุดในเรื่องรูป ลวดลายฝีมือ ช่างหล้า จันทรวิจิตร สร้าง พ.ศ.2492-2493 ท่านถือเป็นศิษย์เอกอีกท่านหนึ่งของพระครูวิโรจน์ รัตโนบล และชมฮูปแต้มอีสานแหล่งใหม่ที่ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลฮูปแต้มศึกษาใดๆ ผลงานของ ช่างสมพงษ์

- วัดโพนเมือง อ.สำโรง ชมสิมหลังเก่าแก่ที่สุดซึ่งเป็นผลงานการออกแบบโดย ช่างนา เวียงสมศรี สร้างในปี พ.ศ.2473 มีลักษณะไทย แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการความเป็นไทย ที่ช่างท้องถิ่นรับเข้ามาก่อนแบบโบสถ์มาตรฐาน ก ข ค

- วัดก่อใน อ.วารินชำราบ ชมสิมฝีมือช่างหล้า จันทรวิจิตร และหอแจกฝีมือช่างนา เวียงสมศรี

- วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ ชมสิมที่เป็นงานออกแบบสถาปัตยกรรมโมเดิร์นที่โดดเด่นยุคแรกของไทย แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในเรื่องการใช้โครงสร้างคอนกรีตเปลือกบาง และการแสดงสัจจะวัสดุทางการก่อสร้าง ผ่านการออกแบบโดยสถาปนิกซึ่งเข้ามามีบทบาทแทนช่างอาชีพ ซึ่งเป็นการออกแบบนอกรีต โดยถือเป็นรุ่งอรุณแห่งงานออกแบบศาสนาคาร ในนิยามความหมายใหม่แห่งแรกของไทยที่ถูกมองข้ามมานาน

เวลา 12.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. เดินทาง.. บันทึก.. ศึกษา.. ศิลปะงานช่างสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเมืองอุบล ช่วงที่ 2

- วัดเรียบ อ.วารินชำราบ ชมสิมสมัยใหม่ไทยประยุกต์ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสถาปัตยกรรมคณะราษฎร์แห่งเดียวในอีสาน

- วัดทุ่งศรีเมือง อ.เมือง ชมพุทธศิลป์สกุลช่างล้านช้างผสานไทย-อุบล ผ่านงานช่างในตำนาน เช่น หอพระบาทหรือสิม หอไตร หอโปง ฮูปแต้มสกุลช่างพื้นเมืองอิทธิพลช่างหลวงกรุงเทพฯ

- วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ชมหอธรรมสกุลช่างญวนโดย องเวียง เป็นหอธรรมาสน์ที่ถูกกล่าวขานถึงมากที่สุดในอีสาน ชมฮูปแต้มอันวิจิตร

- วัดพระธาตุสวนตาล ชมพุทธศิลป์ฮาใต้เทียนที่สมบูรณ์ที่สุดในเมืองอุบล ชมผลงานพุทธศิลป์อื่นๆ ของช่างคำหมา ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานฝากไว้ที่บ้านเกิดของท่าน ณ บ้านชีทวนแห่งนี้

- วัดป่าข่า อ.เขื่องใน ชมหอธรรมาสน์ฝีมือ องเวียง (คนเดียวกับที่ออกแบบสร้างธรรมาสน์สิงห์เทินแห่งบ้านชีทวน) เป็นหอธรรมาสน์ที่งดงามที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของวงการด้านศิลปะอีสาน ถือเป็นหอธรรมาสน์ที่ส่งอิทธิพลต่อธรรมาสน์สิงห์เทินแห่งบ้านชีทวน

เวลา 17.00 น. เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี