guideubon

 

เชิญร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าคำผง และสมโภชพระเจ้าใหญ่องค์หลวง พระแก้วไพฑูรย์

เจ้าคำผง-วัดหลวง-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) และพิธีสมโภชพระเจ้าใหญ่องค์หลวง พระแก้วไพฑูรย์ พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิวัดหลวง ฉลอง 222 ปี อุบลราชธานี ณ วัดหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา 09.29 น. พิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง)

เวลา 14.30 น. พิธีสรงน้ำพระเจ้าใหญ่องค์หลวง และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

เวลา 15.00 น. พิธีสมโภชพระแก้วไพฑูรย์

เวลา 20.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี /พิธีบวชชีพราหมณ์ เนกขัมมจาริณี

พระเจ้าใหญ่องค์หลวง-วัดหลวง-01.jpg

เจ้าคำผง-วัดหลวง-02.jpg