guideubon

 

เชิญร่วมทำบุญสร้างตึกนิติเวชให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ

ตึกนิติเวช-สรรพสิทธิ-01.jpg

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พระปัญญาวชิรโมลี นพพร เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม เปิดเผยว่า นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และคณะ ได้มาขอคำปรึกษาเรื่อง การดำเนินการระดมทุนก่อสร้างตึกนิติเวชของโรงพยาบาล โดยมีวัดป่าศรีแสงธรรมช่วยจัดงานทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการ งบประมาณ 19 ล้านบาท 

ตึกนิติเวช-สรรพสิทธิ-02.jpg

งานนิติเวช เดิมเป็นอาคารเล็ก ๆ อยู่หลังโรงพยาบาล ติดกับวัดสารพัดนึก เป็นที่ผ่าชันสูตร ตกแต่ง และเป็นที่เก็บศพ ซึ่งใช้งานมาแล้วยี่สิบกว่าปี ให้บริการในเขต 5 จังหวัดที่มีประชากร 5 ล้านกว่าคน แต่ละวันมี 5-10 เคส มีหมอนิติเวช 2 คน เตียงผ่า 1 เตียง ที่จริงน่าจะมีสัก 3 เตียง แต่พื้นที่คับแคบ นอกจากนั้น นักศึกษาแพทย์ยังต้องไปเรียน แต่ไม่สะดวก จึงต้องไปสอนที่อื่น ส่วนห้องทำงานของหมอและเจ้าหน้าที่นั้น แทบจะเอาหัวเข่าชนกัน ได้ทำเรื่องของบประมาณไปแล้ว 5 ปี ยังไม่ได้รับการจัดสรร

วันนี้ อาตมาจึงเปิดบัญชีเพื่อทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อพี่น้องชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีสถานบริการอันเป็นมาตรฐาน และเพียงพอต่อการใช้สอยประโยชน์ในด้านการพิสูจน์ค้นหาความจริง ทั้งหน่วยงานต่าง ๆ และญาติของผู้จากไป รวมถึงประโยชน์ทางด้านการศึกษา โดยมีกำหนดทอดผ้าป่าใหญ่ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่
บัญชีวัดป่าศรีแสงธรรม (ก่อสร้างอาคารนิติเวช)
ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม
เลขที่ 338-0-53453-6

ตึกนิติเวช-สรรพสิทธิ-03.jpg

พระปัญญาวชิรโมลี นพพร กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นคุณฤทธิ์ และคุณยุพิน ธีระโกเมน จาก Mk ได้ตั้งต้นผ้าป่า 1 ล้านบาท 

ขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายทั้งใกล้และไกล ร่วมใจกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคม ทั้งคนอุบลเอง หรือคนใน 5 จังหวัดที่รับบริการ รวมไปถึงคหบดี เศรษฐีพ่อค้าที่มาทำมาค้าขายในพื้นที่ ได้ช่วยกันคนละเล็กละน้อย เบื้องต้น ได้เสนอแนะว่าบุคลากรโรงพยาบาลช่วยกันวันละ 10 บาท กว่าจะุถึงทอดผ้าป่าก็น่าจะเป็นต้นใหญ่ได้ด้วยแรงภายใน และคณะสงฆ์วัดต่าง ๆ ในพื้นที่ ๆ พอมีกำลังช่วยกันเดือนละ 2 พัน น่าจะพอเป็นไปได้

จึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พี่น้องทั้งหลายร่วมกันทำบุญ และช่วยกันแชร์บอกข่าวสารก็เป็นบุญอันหนึ่ง ขออนุโมทนาขอบคุณพี่น้องผู้ใจบุญใจกุศลมา ณ โอกาสนี้ พระปัญญาวชิรโมลี นพพร เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม เชิญชวน

ตึกนิติเวช-สรรพสิทธิ-04.jpg

สำหรับงานนิติเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 และได้พัฒนายกระดับเป็นกลุ่มงานนิติเวชอย่างเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ.2551 มีหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่พบศพ กรณีที่เสียชีวิตผิดธรรมชาติ การผ่าศพชันสูตรทั้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในเขตสุขภาพที่ 10 ที่ยังไม่มีแพทย์นิติเวช

นอกจากนี้ กลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ยังมีขอบเขตงานการรับผิดชอบในการดูแลผู้ป่วยคดี ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนในคดีอาญา เช่น กรณีถูกทำร้ายร่างกาย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ การตรวจประเมินอายุผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย การรายงานผลการตรวจสารเสพติดในร่างกาย รวมไปถึงเป็นแหล่งความรู้ในการสอนนักศึกษาแพทย์ และประชาชนผู้สนใจ

ตึกนิติเวช-สรรพสิทธิ-05.jpg

สถานที่ปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิติเวช ในปัจจุบันได้ใช้อาคารสุคติ (ห้องเก็บรักษาศพ) ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 นำมาปรับปรุงเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทางนิติเวชดังกล่าวข้างต้น การเก็บรักษาสภาพศพที่เสียชีวิตทั้งหมดภายในโรงพยาบาล ประมาณ 4,000 รายต่อปี ชันสูตรศพประมาณ 1,000 รายต่อปี และมีผู้ป่วยคดีที่รับปรึกษาประมาณ 1,000 รายต่อปี

เนื่องจากอาคารมีความทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และไม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปฏิบัติงานทางนิติเวช ส่งผลให้ปฏิบัติงานของกลุ่มงานนิติเวช ไม่สามารถรองรับจำนวนศพได้เพียงพอ มีความเสี่ยงในการชันสูตรศพในสถานที่ที่ไม่พร้อม การดูแลผู้ป่วยคดีทำไม่ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีสถานที่เก็บรักษาวัตถุพยานต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และไม่มีพื้นที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ในการนี้ หากมีอาคารนิติเวชที่มีความพร้อม จะสามารถแก้ไขปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วได้ เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เดียงเป็นอย่างมาก อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนแบบบริการครบวงจร (One Stop Service) สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบงานนิติเวซและมีสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ตึกนิติเวช-สรรพสิทธิ-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511