guideubon

 

รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 อุบลฯ

รถรับบริจาคโลหิต-กาชาดที่7-อุบล-01.jpg

รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย พร้อมให้บริการผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน เวลา 16.00-19.00 น. แวะบริจาคโลหิตได้ที่

1. ทุกวันอังคาร ณ ตลาดไนท์มาเก็ต ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ (หน้าร้าน MR.D.I.Y)

2. ทุกวันพฤหัสบดี ณ ตลาดไนท์สุนีย์แกรนด์ (หลัง KFC)

ยกเว้นวันหนุดนักขัตฤกษ์

สอบถามโทร. 045-244-628

รถรับบริจาคโลหิต-กาชาดที่7-อุบล-02.jpg