guideubon

 

7 กลุ่มเสี่ยง เชิญเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!!

วัคซีนไข้หวัดใหญ่-ฟรี-01.jpg

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ขอเชิญชวน 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!! วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์การค้าอุบลสแควร์ (บริเวณเสาเฉลียง ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี อุบลราชธานี)

รับ Walk in จำนวน 600 คิว/วัน

เงื่อนไข
1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
3.ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด
4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน
7.โรคอัวน มากกว่า 100 กิโลกรัม หรือดัชมวลกาย 35 กก.ต่อตารางเมตร

กรุณานำบัตรประชาชน และหลักฐานแสดงโรคประจำตัวดังกล่าว นำปากกามาเอง และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ผู้ที่ต้องการรับวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 1 เข้ารับบริการได้ เวลา 12.00 - 15.00 น.

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511