guideubon

 

เตือน 7 จังหวัดริมน้ำโขง เฝ้าระวังระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงฉับพลัน

7จังหวัดริมน้ำโขง-01.jpg

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. ออกประกาศแจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ริมแม่น้ำโขง ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

เนื่องจากอิทธิพล พายุโซนร้อน “เจิมปากา” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง บริเวณ สปป.ลาวในช่วง 2- 3 วันที่ผ่านมา และส่งผลให้เกิดน้ำหลากไหลลงแม่น้ำโขง ประกอบกับเขื่อนน้ำอู สปป.ลาว ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

กอนช. คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว ในอัตรา 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 25 – 27 ก.ค. 64 ระดับน้ำในแม่น้ำโขง บริเวณ 7 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ด้านท้ายเขื่อนไซยะบุรี ตั้งแต่ จังหวัด เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี จะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันอยู่ในช่วง 2.00 - 2.50 เมตร แต่ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่ง

จึงได้แจ้งจังหวัดบริเวณริมแม่น้ำโขง ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ 7 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างฉับพลันด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ www.onwr.go.th หรือ Facebook Fan page : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

7จังหวัดริมน้ำโขง-02.jpg