guideubon

 

จ.อุบลฯ จัดเสวนา “ถอดรหัสภัยพิบัติ พลิกวิกฤตให้เป็นคำเตือน วิกฤตภัยในภาคอีสาน"

วิกฤตภัยในภาคอีสาน-01.jpg

นายสุรีย์ สุขกรรม ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเผย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเหตุภาวะโลกร้อน เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา และเกิดอุทกภัยในหลายจังหวัดในภาคอีสาน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เกิดอุทกภัยและภัยหนาวต่อเนื่อง และเป็นพื้นที่ได้รับอิทธิพลจากพายุที่เคลื่อนตัวจากมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายเป็นประจำทุกปี

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และให้ประชาชนมีความตื่นตัว นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชธานี จัดเสวนา “ถอดรหัสภัยพิบัติ พลิกวิกฤตให้เป็นคำเตือน วิกฤตภัยในภาคอีสาน" วันที่ 3 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชธานี เวลา 08.30-12.00 น. มีวิทยากรชั้นนำของประเทศ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด และนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้ด้วย

นายนพดล มากทอง โฆษกมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้นั้นเป็นครั้งแรกในภาคอีสาน  ที่มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติจัดขึ้นในอีสาน และจะเป็นการเสวนาร่วมกันครั้งแรกระหว่าง ดร.สมิทธ ธรรมสโรช อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด และนายประทีป กีรติเรขา ถือเป็นโอกาสดีของทางจังหวัดอุบลฯ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับฟังฟรี โดยสำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่มหาวิทยาลัยราธานี โทรศัพท์ 045-319900 ต่อ 123 ซึ่งมีจำนวนที่นั่งเพียง 300 ที่นั่งเท่านั้น !!

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511