guideubon

 

ขอรับบริจาคแกลลอนเปล่า เพื่อทำอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำ

แกลลอนเปล่า-อุบล.jpg

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ขอรับบริจาคแกลลอนเปล่า เพื่อทำเป็นอุปกรณ์ช่วยคนจมน้ำ-ตกน้ำ โดยจะวางไว้ที่แพอาหาร

กำหนดจะมีการรณรงค์ให้ความรู้ผู้ประกอบการแพอาหาร ในวันที่ 26 มีนาคม ที่หาดคูเดื่อ

ติดต่อบริจาคได้ที่ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โทร.045-254538