guideubon

 

ม.ราชภัฏอุบลฯ จัดค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 7-9 เม.ย.58 นี้

ค่ายวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุบล-01.jpg

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 32 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2558 โดยได้เปิดรับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง 8-12 ปี ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ กิจกรรมดูดาว จุลินทรีย์แสนสนุก เคมีนารู้ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ และนานาสาระสัตว์ เป็นต้น

ผู้สนใจเข้าค่ายสามารถสมัครได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ โดยส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.แจ้งสนิท ถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต สมัครค้า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ถนนราชธานี อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ค่ายวิทยาศาสตร์-ราชภัฏอุบล-02.jpg

สอบถามรายละเอียดได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโทรศัพท์ 045-352069 และ 045-352000 ต่อ 1400,1431 โทรสาร 045-352070 และ 045-311472