guideubon

 

เขื่อนปากมูล เปิดบานประตูระบายผักตบชวา 7 ก.ค.65

เขื่อนปากมูล-ผักตบชวา-01.jpg

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าขื่อนสิรินธร กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ บริเวณหน้าเขื่อนปากมูล มีปริมาณผักตบชวาไหลมารวมกันจำนวนมาก ประมาณ 1,000  ตัน  ซึ่งจะผลกระทบต่อความปลอดภัยของตัวเขื่อน พร้อมทั้งเป็นการจัดการระบบนิเวศน์ให้เกิดความสมดุลย์

จึงกำหนดเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

จึงแจ้งไปยังประชาชนในพื้นที่ ที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล เรือ แพ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ให้ระมัดระวังทรัพย์สินของท่าน ที่จะเกิดจากการเปิดประตูเขื่อนปากมูล เพื่อระบายผักตบชวา ในครังนี้ด้วย

เขื่อนปากมูล-ผักตบชวา-02.jpg