guideubon

 

ปิดวัดหนองป่าพง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด ตั้งแต่ 7 ส.ค.64

ปิดวัดหนองป่าพง-7สค64-01.jpg

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ไกด์อุบลได้รับแจ้งข่าวจากญาติธรรมสายวัดหนองป่าพงว่าจะมีการปิดวัดห้ามบุคคลภายนอกเข้า ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ข้อความดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ใกล้บริเวณวัดหนองป่าพง หลวงพ่อยนต์ไม่ให้พระสงฆ์ออกบิณฑบาต และไม่รับอาหารจากข้างนอก จึงปิดวัด และห้ามบุคคลภายนอกเข้าวัด ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ปิดวัดหนองป่าพง-7สค64-02.jpg

ปิดวัดหนองป่าพง-7สค64-03.jpg