guideubon

 

กปภ.สาขาอุบลฯ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 7 เม.ย.59

การประปา-อุบล-หยุดจ่ายน้ำ-02.jpg

เนื่องจาก กปภ.สาขาอุบลราชธานี จะดำเนินการตัดประสานท่อ PE 800 มม. บริเวณโรงกรองน้ำกุดลาด ยกเลิกท่อน้ำดิบเดิม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตจาก 500 ลบ.ม./ชม. เป็น 1,000 ลบ.ม./ชม. รองรับปริมาณการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น จึงมีความจำเป็นต้อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 24.00 น.

การประปา-อุบล-หยุดจ่ายน้ำ-03.jpg

การดำเนินงานดังกล่าว จะส่งผลทำให้น้ำประปาไม่ไหล บริเวณตำบลในเมือง ได้แก่ ซอยชยางกูร 40,42 ถนนอุบล-ตระการ ถนนภาษีเจริญ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนราษฎร์บำรุง ซอยสุขาสงเคราะห์ (ฝั่งนาควาย) , ตำบลปทุม , ตำบลกุดลาด , ตำบลขามใหญ่ และ ตำบลไร่น้อย

กปภ.สาขาอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน สำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำการเปิดจ่ายน้ำโดยทันที และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 045-243910