guideubon

 

อุบลฯ แจกกล้าไม้ 7 ชนิด วันที่ 3 มิถุนายน 2562

สถานีเพาะชำกล้าไม้-อุบล-01.jpg

สถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการแจกกล้าไม้ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป สำหรับชาวอุบลฯ สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริง มาขอรับกล้าไม้ 7 ชนิด ได้แก่ ยางนา ตะเคียน เสม็ด(ผักเม็ก) พะยุง ยูคา ขี้เหล็กบ้าน และประดู่ป่า ได้ไม่เกินคนละ 100 ต้น

สถานีเพาะชำกล้าไม้-อุบล-02.jpg