guideubon

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จัดกิจกรรม "เปิดบ้าน ให้บริการ ตามแผนงานปี 2564"

dip-ipc7-ubon-01.jpg

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม "เปิดบ้าน ให้บริการ ตามแผนงานปี 2564"  วันที่ 8 กันยายน 2563 เริ่มลงทะเบียน 08.00 น. ณ ห้องประชุมริมธาร โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

พบกับ กิจกรรมอภิปราย การดำเนินธุรกิจอย่างไรให้สำเร็จ จากวิทยากรรับเชิญ ผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และคลินิกเคลื่อนที่ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ

- บริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์
- รับสมัครเข้ารับบริการ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
- ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการตลาด
- ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน จากภาครัฐและภาคเอกชน
- บูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ

dip-ipc7-ubon-02.jpg

ลงทะเบียนออนไลน์
https://forms.gle/M1Ux7Wdo4qHEDBAw6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
082-153-2001 (คุณฝน)
093-394-5588 (คุณอเล็ก)

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม