guideubon

 

อุบลฯ จัดงานสัปดาห์ “มาฆบูชาอาเซียน” 7-11 ก.พ.60 วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

มาฆบูชาอาเซียน-วัดภูพร้าว-อุบล-01.jpg

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา  ปี 2560 สัปดาห์ “มาฆบูชาอาเซียน” เพื่อเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ในมิติพระพุทธศาสนา โดยการจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทอดถวายผ้าป่าอาเซียน พิธีเวียนเทียน และการแสดงพระธรรมเทศนา ที่วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2560

มาฆบูชาอาเซียน-วัดภูพร้าว-อุบล-02.jpg

กิจกรรมในงานสัปดาห์ มาฆบูชาอาเซียน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป ที่บริเวณวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการด้านพระพุทธศาสนา ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และการปลูกต้นไม้มงคล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปจะมีพิธีถือศีลปฏิบัติธรรม และพิธีสมโภชองค์ผ้าป่า

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นจุดเด่นของงานจะเริ่มตั้งแต่เช้า เวลา 06.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป บนวัดภูพร้าว พิธีเปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา และเปิดงานสัปดาห์ มาฆบูชาอาเซียน โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฯ จากนั้นจะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนา 4 ธรรมาสน์ (ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม) การประกวดสวดทำนองสรภัญญะ (พื้นบ้านอิสาน) และในช่วงเย็นวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. จะมีขบวนแห่ดอกบัวทั้งพระสงฆ์และข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตั้งขบวนบนถนน(ก่อนถึงหน้าวัด ประมาณ 200 เมตร) เดินขึ้นไปยังศาลาการเปรียญวัดภูพร้าว และร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน ในเวลา 19.00 น.