guideubon

 

สำนักชลประทานที่ 7 รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง

สำนักชลประทานที่ 7 ประกาศรับสมัครงาน มีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. ปฏิบัติงานด้านธุรการ

3. คุณสมบัติ จบ ปวช. พณิชการ

4. ค่าจ้างรายวัน 331.30 บาท/วัน

5. วิธีการสมัคร สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 7 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 045-245320-1 ต่อ 314