guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ แจ้งปิดการสัญจรชั่วคราว บริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูล

ปิดถนนเลียบแม่น้ำมูล-02.jpg

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เทศบาลนครอุบลราชธานี ประกาศแจ้งปิดการสัญจรชั่วคราว บริเณถนนเลียบแม่น้ำมูล (ช่วง ตลาดใหญ่ จนถึง แยกวัดสุปัฏนาราม) ซึ่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วน ขออภัยในความไม่สะดวก

ปิดถนนเลียบแม่น้ำมูล-04.jpg

ปิดถนนเลียบแม่น้ำมูล-03.jpg