guideubon

 

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดอุบลฯ บริการทำหมันสุนัข-แมว ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ทำหมัน-สุนัข-แมว-01.jpg

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี บริการทำหมันสุนัข-แมว ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามโครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการฝ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

ตารางกิจกรรม

วันที่ 9 มิถุนายน 2566
วันที่ 23 มีถุนายน 2566
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
วันที่ 11 สิงหาคม 2566
วันที่ 25 สิงหาคม 2566
วันที่ 8 กันยายน 2566
วันที่ 22 กันยายน 2566

เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

สงวนสิทธิ์ จำนวนสัตว์ไม่เกิน 60 ตัว/วัน
เจ้าของต้องอดน้ำ งดอาหารสุนัขและแมว 8-12 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการผ่าตัด

ผู้สนใจเข้ารับบริการกรุณาติดต่อลงทะเบียนด้วยตนเองล่วงหน้าได้ที่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุนลราชธานี ในวันและเวลาราชการ