guideubon

 

ม.อุบลฯ จัดทอล์คโชว์การตลาด เด็ดๆ มันส์ๆ “การตลาดสุดจี๊ด มาซี๊ด(กัป)ตัน”

การตลาดสุดจี๊ด-ตันภาสกรนที.jpg

นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการสัมมนาหัวข้อพิเศษทางการตลาด การตลาดสุดจี๊ด มาซี้ดกัปตัน! โดยรับเกียรติจาก คุณตัน ภาสกรนที วิทยากรเจ้าของธุรกิจ ชาเขียวพร้อมดื่ม พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 – 16.30 น.  ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นางสาวสุทธิดา  จันทนะ นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึงการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดแนวคิดธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการได้นำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเอง และเพื่อเป็นการจุดประกายแนวคิดการทำธุรกิจให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจ ได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ใหม่ๆ รวมถึงเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ประสบความสำเร็จ ทางธุรกิจด้วย

ผู้เข้าร่วมงานจะได้นำความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ไปพัฒนาศักยภาพในการเรียน การทำงานในอนาคต โดยมี คุณตัน ภาสกรนที เจ้าของธุรกิจ ชาเขียวพร้อมดื่มเป็น วิทยากร ซึ่งนับว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจในปัจจุบัน โดยนำเสนอประสบการณ์แห่งความสำเร็จผ่านเวทีการสัมมนารูปแบบทอล์คโชว์ ภายใต้หัวข้อพิเศษทางการตลาด การตลาดสุดจี๊ด มาซี้ดกัปตัน!

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ประกอบการ นักเรียนนักศึกษา และคนรุ่นใหม่ที่สนใจในการประกอบธุรกิจ เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 14.00-16.30 น. ณ โรงแรมยูเพลส  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่     โทร : 090-9920513 (คุณเจนโทร : 098-2690844 (คุณแป้ง)

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511