guideubon

 

เทศบาลนครอุบลฯ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ‼️

วัคซีน-หมา-แมว-01.jpg

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เปิดเผยว่า เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ฟรี ‼️ โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสัตว์เลี้ยง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เวลา 09.00-12.00 น. ตามวันและสถานที่ ดังนี้

- วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ วัดปทุมมาลัย
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ วัดมณีวนาราม
- วันที่ 9 พฤษภาคม 2566  ณ วัดบูรพาราม
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ วัดศรีประดู่
- วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ วัดศรีแสงทอง
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ วัดท่าวังหิน
- วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ วัดป่าแสนอุดม
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ วัดบ้านนาควาย
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ วัดพระธาตุหนองบัว
- วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ วัดแจ้ง
- วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ วัดกลาง
- วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ วัดพลแพน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์
โทรศัพท์ 045-255044