guideubon

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์มงคล และพิธีบายศรีทูลพระขวัญ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์-วัดมหาวนาราม-03.jpg

ขอเชิญพสกนิกรชาวอุบลราชธานี ร่วมงานมหามงคล พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์มงคล และพิธีบายศรีทูลพระขวัญสืบดวงพระราชสมภพ ดวงพระประสูติ ตามประเพณีไทยโบราณของภาคอีสาน ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์-วัดมหาวนาราม-01.jpg

ด้วย ปีพุทธศักราช 2566 นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ทรงอุทิศพระวรกายพระราชหฤทัยและยอมเสียสละความสุขส่วนพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ตลอดถึงทรงครองแผ่นดิน โดยธรรม เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้

และเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยครบรอบ 1 ปีแห่งการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพาะนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 30 เมยายน 2565 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นมหามงคลสมัยที่จารึกในหัวใจของคณะสงฆ์วัดมหาวนารามและพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่า

ในการนี้คณะสงฆ์วัดมหาวนาราม และคณะสงฆ์ในเขตปกครองจังหวัดอุบลราชธานี และพสกนิกรชาวอุบลราชธานี ต่างแช่ซ้องสรรเสริญในพระบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาธิคุณต่อวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา จึงได้พร้อมใจกันจัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์มงคล และพิธีบายศรีทูลพระขวัญตามประเพณีไทยโบราณของภาคอีสาน ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในนามคณะสงฆ์และพสกนิกรชาวอุบลราชธานีทุกหมู่เหล่า นำโดย พระเดชพระคุณ พระวชิรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง และนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมกันอนุโมทนาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลให้ภิญโญสโมสร จึงขอเรียญเชิญเจริญพร พสกนิกรชาวอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมในพิธีมหามงคลดังกล่าว

พิธีเจริญพระพุทธมนต์-วัดมหาวนาราม-02.jpg

ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566
เวลา 13.00 น. - แห่เครื่องราชบรรณาการราชาบาศรี
เวลา 16.00 น. - เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มีของที่ระลึกแจกภายในพิธี
การแต่งกาย : ชุดไทยโทนสีเหลือง,ขาว,ครีม หรือ ชุดสุภาพ